Char Restaurant Singapore
363 Jln Besar, Singapore 208994